ACT

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en metod som är sprungen ur traditionell KBT. ACT kallas också för tredje vågens KBT men har mer betoning på acceptans än sin föregångare.

En faktor som gör att vi upplever stress och oro är att vi ofta lägger energi på att försöka förändra sådant som stör oss men som inte går att förändra. Det gör att vi upplever ännu mer stress. Det är viktigt att bli medveten om de negativa spiralerna, först då kan vi göra något åt det. 

Det som gör ACT så framgångsrik som metod är bland annat: 

  •    Du får hjälp att identifiera vad du tycker är viktigt i livet
  •    Du får enkla verktyg som tar dig mot dina mål och det liv du vill ha
  •    Genom att det blir tydligt vad som är viktigt för dig får du rätt fokus i livet
  •    Övningar i mindfulness hjälper dig att vara närvarande. Här och nu
  •    Du kan genom medvetna val skapa det liv du vill ha
  •    Genom att acceptera alla känslor och tankar kan du sluta slåss mot dig själv. I stället kan du leva ditt liv fullt ut
Jag har slutat kalla ACT för stresshantering. Det är inte alla som känner sig stressade. I stället brukar jag säga att det är en metod i livshantering. Än så länge har jag inte träffat någon som inte har ett liv att hantera:
— Lotta Halvardsson Ekdahl

ACT är lätt för alla att ta till sig och metodens innehåll är väldigt flexibelt. Oavsett vad du har att hantera i livet så kan du använda dig av metoden.

Lotta är utbildad i ACT sedan 2009. Hon har hållit i utbildningar och föreläsningar om ACT för olika grupper och har också haft kurser för enskilda personer som haft behov av det. Samtalsmetodiken MI (Motivational Interviewing) är ytterligare ett verktyg som hon använder. ACT,  MI  och Lottas långa erfarenhet av att arbeta med människor är hennes redskap i arbetet med Le Liv. 

En föreläsning med Lotta är unik. Hennes  breda erfarenhet av allt från coacharbete till suicidprevention gör att hon kan skräddarsy föreläsningen så den passar just er. Med stor närvaro, mycket värme och humor får hon alla att slappna av och att känna igen sig. Ni kommer gå därifrån inspirerade och påfyllda med ny energi!

Skogen.jpg