Föreläsningar

Workshops  *  Föreläsningar  *  Inspiration

Människor är något av det mest spännande som finns. Vi är komplexa varelser som både är lika och unika på samma gång. Min styrka är att vara närvarande och att få människor att förstå hur värdefulla de är. Det spelar ingen roll om jag pratar med ungdomar eller föreläser för ledningsgrupper, om den jag pratar med har svår psykisk ohälsa eller om jag utbildar företag. Vi kan mötas i det mänskliga. Jag är expert på att hjälpa dig lägga fokus på det som är till hjälp för just dig.

Humor är viktigt. Glädje är viktigt. Men inte bara för att det känns bra att ha roligt utan också för att det kan visa på vad som är viktigt för dig. Vi behöver göra mer av det som vi mår bra av. Vi tar livet alldeles för allvarligt. Att skratta tillsammans är bland det mest förlösande som finns.

Mitt mål är att lyssna in och möta behoven hos de som anlitar mig. Därför är varje föreläsning unik. Inför varje uppdrag samtalar jag med kunden för att kunna skräddarsy föreläsningen.

Nedan finns exempel på föreläsningar. Observera att det endast är förslag.

 

Att hantera livet

Om att förebygga psykisk ohälsa

Föreläsningen vänder sig till högstadie- och gymnasieungdomar

Föreläsningen tar upp många av de frågor som ungdomar tampas med. Vad händer med oss när vi ständigt jämför oss med andra? Är det normalt att må dåligt? Vad kan jag göra om jag är orolig för en kompis? Eller för mig själv?

Föreläsningen är två timmar lång med en kort paus mitt i.

 

Att rädda liv

Suicidprevention med fokus på ungdomar

Föreläsningen vänder sig till skolpersonal med elever på högstadiet och gymnasieskolan

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och mest ökar den bland unga människor. För att möta behovet behöver skolans personal få kunskaper som gör att de kan hantera elevernas känsla av stress och oro. Man behöver verktyg som gör att man känner sig trygg i samtalen med eleverna. Vad gör jag om någon mår dåligt? Vilka frågor kan jag ställa? Tänk om jag gör det värre? Hur ska jag agera när jag känner oro för en elev?

Föreläsningen är två timmar lång med en kort paus mitt i.

Att möta barn med psykisk ohälsa

En föreläsning om att ge stöd till en ung person som mår dåligt

Föreläsningen vänder sig till familjehem och kontaktfamiljer som tar emot unga människor i sitt hem

Att ta emot en ung människa som behöver extra stöd ställer speciella krav. Som familjehem eller kontaktfamilj har man en viktig roll som förebild utan att vara varken förälder, lärare eller behandlare. För att vara trygg när man möter barnet är det viktigt att ha kunskap kring barn som inte mår bra.

Föreläsningen innehåller information om psykisk ohälsa hos unga och varningstecken på självmordstankar. Man kan även välja att lägga upp det som ett paket om två tillfällen. Vid tillfälle två ges utbildning i ACT och konkreta verktyg med utgångspunkt i metoden. Under det tillfället får deltagarna också möjlighet att träna på sin nya kunskap genom praktiska övningar.

Hälsa inifrån och ut

En föreläsning om att bygga ett starkt inre

Föreläsningen vänder sig till gym, idrottsföreningar och andra som lever ett aktivt liv

Intresset för att träna och hålla sig i form ökar ständigt. Gymmen och motionsspåren är fulla av folk. Samtidigt ökar den psykiska ohälsan och är i dag den främsta orsaken till sjukskrivning. Att må dåligt är normalt men vi behöver stöd att hantera det. Med en stark inre hälsa ökar du samtidigt chanserna att nå dina träningsmål. Du blir stark inifrån och ut.

Föreläsningen är två timmar med en kort paus mitt i.

 

Inspirationsdag med Le Liv

Inspiration som stärker både dig och gruppen.

En dag för arbetsgruppen, organisationen eller föreningen

Det kan vara utmanande att få alla i en grupp att jobba mot samma mål. Människor riskerar att hamna i kamp med varandra. Det tar fokus från kreativitet och utveckling. Boka en inspirationsdag i stället. Det är en vitamininjektion som verkligen förenar nytta med nöje. Ni utvecklas och har roligt under tiden. Kan det bli bättre?

Inspirationsdagen är sex timmar lång inklusive raster.Att förebygga självmord med ACT-metoden

En föreläsning som ger trygghet i svåra samtal

Föreläsningen vänder sig till dig som möter människor som mår dåligt 

Det kan vara skrämmande att möta människor som har det svårt. Vi är rädda för att göra fel eller säga något som gör saken värre. Det gör ofta att vi blir tysta i stället. Men egentligen är det tystnaden som är farlig. Med utgångspunkt i forskning och evidens och med ACT som verktyg får du tydlig information, handfasta råd och konkreta exempel på hur du kan hjälpa någon. Du kan göra verklig skillnad genom att våga vara medmänniska. Den här föreläsningen räddar liv. 

Föreläsningen är 2 ½ timme lång inklusive en rast.Att möta psykisk ohälsa i vården

En föreläsning om att vara medmänniska och professionell

Föreläsningen vänder sig till dig som ska arbeta inom vården

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Det ställs allt större krav på personal som arbetar inom vården. Människor som mår psykiskt dåligt söker sig inte enbart till psykiatrin utan finns inom alla delar av sjukvården. Ensamhet är ett stort problem för många människor. Mötet med vårdpersonalen kan vara en av få kontakter man har. Det är viktigt att personalen är rustade för att upptäcka och bemöta psykisk ohälsa. Därför är föreläsningen lämplig för olika typer av vårdutbildningar.

Föreläsningen är 2 timmar lång med en kort paus mitt i.