Värdegrund

 

Människor har olika perspektiv och värderingar och förmedlar sitt budskap utifrån sitt sätt att se på världen. Jag vill berätta om mig och mitt sätt att se på människan. På så vis kan du avgöra om mina föreläsningar är något som passar er.

Min övertygelse är att vi alla har en enorm potential. Vi kan lyckas med nästan vad som helst. Men vi krånglar till saker och letar efter vad som skulle kunna gå fel. I stället borde vi kasta oss ut i livet! Det mesta vi oroar oss för kommer aldrig hända. Oro är slöseri med tid och energi. Därför förmedlar jag strategier för hur man kan hantera jobbiga känslor.

Något av det mest skadliga som finns är utanförskap. Vi behöver alla känna att vi är en del av en gemenskap, att vi är betydelsefulla för andra. Att stå utanför gemenskapen väcker ofta ångest hos människor. Förklaringen till det hittar vi långt tillbaka i tiden. Urtidsmänniskan som stöttes ut ur flocken blev ett lätt byte för vilda djur och hade svårt att klara sig på egen hand. Att stötas ut innebar ofta döden.

Vi människor reagerar instinktivt om vi inte får vara med. Om vi upplever att vi är utstötta reagerar hjärnan på samma sätt som den gjorde för tusentals år sedan. Den signalerar stor fara och vi upplever ångest för att vi ska förstå allvaret i situationen. Vår hjärna gör vad den kan för att vi ska överleva. I dagens läge är det oftast inte förenat med livsfara att vara utstött. Men hjärnan reagerar som om det handlar om liv och död.

Utanförskap.jpg

Alla behövs, det är min fasta övertygelse. I dagens anonyma samhälle finns det en risk att man inte känner sig behövd eller sedd. Man kan uppleva det som att man inte är värdefull och viktig för andra. Att leva i ett upplevt utanförskap leder ofta till att man mår dåligt. I dag är psykisk ohälsa den vanligaste anledningen till sjukskrivning.

Ett sätt att känna sig mer behövd är att hjälpa andra. Det gör att livet känns mer meningsfullt. En annan positiv sak med att hjälpa andra är att du får distans till dina egna problem. Du kan lättare hitta saker att vara tacksam för i ditt eget liv. Dessutom knyter du starkare band till människor när du hjälper dem.

Alla vet inte att vi kan påverka hur vi mår. Gör vi medvetna val kan vi ta oss mot våra långsiktiga mål. Genom att träna in ett nytt sätt att förhålla sig till det som händer i livet får vi nya perspektiv och – faktiskt – ett nytt liv. När vi väljer att tolka vår omvärld på ett mer konstruktivt sätt kommer vi att hitta lösningar snarare än problem. Vi kan se det fina i varandra men vi behöver också se att vi själva är värdefulla, unika  och värda att älskas. Vi behöver tillåta oss att växa och och blomma ut.